VvM webinar – Mededinging en arbeid

Werkenden en zelfstandige dienstverleners, zoals (freelance) journalisten en postbezorgers, werken in een digitaliserende samenleving waarin het belang van platforms en het gebruik van data toeneemt. In het concentratietoezicht neemt het belang van de beoordeling van de inkoopmacht toe. In recente zaken heeft de ACM aandacht besteed aan de gevolgen van voorgenomen concentraties op de positie van zelfstandigen en werkenden. Is deze aandacht terecht? Als inkoopvoordelen worden doorgegeven aan eindgebruikers levert dit toch welvaartswinst op? Anderzijds kan een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden ook nadelen met zich meebrengen, waarbij een mededingingsautoriteit een rol heeft. Of is dit toch aan de wetgever?

Arno Meijer en Kees Hellingman, beiden werkzaam bij de Autoriteit Consument & Markt, zullen ingaan op enkele recente zaken waarin een vergroting van inkoopmacht een rol speelde bij de beoordeling en de belangrijkste economisch getinte aspecten en overwegingen hierbij, en vervolgens de beoordeling van afspraken over tarieven van zzpers in het mededingingsrecht bespreken.

De ACM heeft op 26 november 2019 een leidraad over dit onderwerp gepubliceerd met haar visie op de toepassing van de Mededingingswet. Kees zal ingaan op de ontwikkelingen die tot deze leidraad hebben geleid en op de inhoud ervan. Wat is precies nieuw ten opzichte van het arrest van het Hof van Justitie in de zaak FNV Kunsten? En hoe gaat het nu verder? Hoe verhoudt de leidraad zich bijvoorbeeld tot het advies van de commissie-Borstlap, voorgenomen sociale wetgeving, de architecten-cao en uitspraken van de civiele rechter over de rechtspositie van zzpers? Gaat de Europese Commissie het voorbeeld van de ACM misschien volgen?