Lidmaatschap

    Vereniging voor Mededingingsrecht

    Vul dit formulier in om je aan te melden als nieuw lid
     

    geeft zich hierbij op als: lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht en zal de jaarlijkse contributie, thans vastgesteld op € 45, voldoen op reknr. 21.30.36.339, ABN Amro Bank , o.v.v. zijn/haar naam.
    N.B.: Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar (1 januari t/ 31 december) en wordt daarna stilzwijgend verlengd. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dit schriftelijk vóór 31 december te melden.