Evenementen

2024

VvM nieuwjaarsbijeenkomst 10 januari 2024

januari 10, 2024
Mededinging en Sport

Graag nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de Vereniging voor Mededingingsrecht op 10 januari 2024 met als thema mededingingsrecht en sport. In het bijzonder staan de drie arresten van het Hof van Justitie van de EU inzake European Superleague Company (C-333/21), International Skating Union v Commission (C-124/21 P) en Royal Antwerp Football Club (C-680/21) die op 21 december 2023 zullen worden uitgesproken op het programma. Het Hof buigt zich in deze zaken over diverse interessante rechtsvragen, waaronder over de verankering van het Europese sportmodel in het VWEU, de reikwijdte van de nevenrestricties doctrine in de sportsector en de ruimte voor eventuele sancties van regulerende instanties als UEFA en ISU. De arresten kunnen majeure gevolgen hebben voor de wijze waarop sportcompetities in Europa zijn georganiseerd. In de woorden van AG Rantos in de ESC zaak: “In de onderhavige zaak zal de toekomst van het Europese voetbal afhangen van de antwoorden die het Hof zal geven op vraagstukken die hoofdzakelijk verband houden met het mededingingsrecht en, bijkomend, de fundamentele vrijheden.”

Wij zijn verheugd dat Benoit Keane, (Advocaat gespecialiseerd in Europees recht en mededingingsrecht, met een bijzondere focus op de sportsector en tevens advocaat van UEFA in de ESC-zaak), Ben van Rompuy  (Assistant Professor of EU Competition Law bij het Europa Institute of Leiden Law School met een bijzonder focus op de sportsector) en Timo Klein (Senior Consultant bij Oxera in Amsterdam en Brussel en Assistant Professor in Competition Economics bij de Utrecht University School of Law) bereid zijn om deze arresten in een paneldiscussie met elkaar te bespreken aan de hand van diverse stellingen. Uiteraard is er voldoende ruimte om in discussie te gaan over de arresten en de door de sprekers geschetste duiding. De voertaal van de bijeenkomst zal het Engels zijn.

Wij zijn zeer dankbaar dat Allen & Overy bereid is om deze speciale bijeenkomst te hosten.

Praktische gegevens van de bijeenkomst:

Datum: 10 januari 2024
Tijdstip: inloop 15:45, bijeenkomst 16.00 – 18.00 en aansluitend een nieuwjaarsborrel
Locatie: Allen & Overy, Apollolaan 15 Amsterdam.

U kunt zich aanmelden via vvm@stek.com.

2023

VvM bijeenkomst 30 mei 2023 om 16 uur bij NautaDutilh

mei 30, 2023

Het bestuur van de Vereniging voor Mededingingsrecht nodigde u uit voor een bijeenkomst gericht op fusiecontrole. Het was ons een genoegen om u een panel van experts voor te schotelen. Julia Brockhoff, Afdelingshoofd Fusiebeleid bij de Europese Commissie, Raymond de Rooij (Manager, Directie Mededinging, ACM) en Bart de Rijke (partner bij De Brauw) bespraken op interactieve wijze onder meer de recente ontwikkelingen en toekomstperspectieven van de politiek ten aanzien van overnames. Uiteraard kwam ook het recent door de Europese Commissie gepubliceerde pakket dat beoogde fusiecontroleprocedures bij de Europese Commissie te vereenvoudigen, aan bod.

 

VvM bijeenkomst 13 april 2023 om 16 uur bij Loyens & Loeff

april 13, 2023

Het bestuur van de Vereniging voor Mededingingsrecht nodigde u uit voor een “4-6 bijeenkomst” die in het teken stond van een Masterclass: “De ACM op bezoek”.

Tijdens deze bijeenkomst kreeg u inzicht in de juridische en vooral ook praktische aspecten rondom een ACM-inval. Er werd behandeld wat er allemaal aan de orde komt als de ACM onaangekondigd langskomt en de toezichthouders hun onderzoeksbevoegdheden inzetten en wat de laatste (technische) ontwikkelingen zijn. Deze bijeenkomst was vooral bedoeld voor jongere VvM-leden, maar vanzelfsprekend waren alle VvM-leden van harte welkom.

Marc Custers (advocaat, Loyens & Loeff) en Karin Schuiling (Manager bij Directie Mededinging, ACM) namen u tijdens deze masterclass mee in de ins & outs van dit thema. Zij gaven u inzicht in de juridische en vooral ook praktische aspecten rondom een ACM-inval. Daarbij gingen Marc en Karin niet alleen in op wat er gebeurt tijdens de inval, maar ook wat er voor en na de inval gebeurt. Zij bespraken dit vanuit hun eigen perspectief en betrokken hierin ook de recente jurisprudentie en ontwikkelingen.

20230413_Presentatie_VvM_ACM

VvM bijeenkomst 19/01 tussen 17 en 19 uur bij het College Hotel

januari 19, 2023

In een periode waarin een warme woning geen vanzelfsprekendheid is en overheidsingrijpen noodzakelijk is om de betaalbaarheid te garanderen, wouden we het nieuwe jaar starten met het actuele onderwerp: Energiemarkten in beweging: een nieuwe visie op consumentenbescherming, mededinging & regulering gewenst?

 

Monique van Oers en Marinus Winters waren bereid om dit uitdagende onderwerp in te leiden. Monique van Oers, directeur Juridische Zaken ACM, stond stil  bij de leveranciersmarkt en consumentenbescherming in het licht van de huidige energiecrisis en maatregelen als vangnetregulering, toetsing van leveranciers en prijsplafonds. Hierbij kwam de vraag aan de orde hoe vrij dan wel gereguleerd deze retailmarkt moet zijn. Marinus Winters, advocaat bij Allen & Overy,  ging in op de regulering en de mededingingsrechtelijke aspecten van de groothandelsmarkten. Met alle bewegingen op deze markten dringt de uitdagende vraag zich op of een nieuwe visie op consumentenbescherming, mededinging en regulering van de energiemarkten gewenst is.

 

Presentatie_VVM_Monique_Marinus
2022

From enforcement to regulation: the recent evolution of case law under Article 102 TFEU and the shift to regulation of digital markets through the DMA.

november 24, 2022

Er was een interessant programma samengesteld met Nicholas Kahn en Gera van Duijvenvoorde als sprekers (korte CV treft u hieronder).

  • Nicholas Khan has practised almost exclusively in the field of European law, both in private practice at the Bar in London and for many years as a member of the Legal Service of the European Commission. His experience covers a wide range of matters, including; sex discrimination, free movement of persons, the Brussels Regulation on jurisdiction, anti-dumping, State aid and competition. In recent years he has represented the Commission in many significant competition cases before the European Courts and in interventions before the English courts, including: Courage v. Crehan, the Seamless Tubes, Gas Insulated Switchgear, Power Cables and Air Freight cartels, MasterCard and the Interchange Fee damages appeals to the UK Supreme Court, Intel, the Google cases and the Illumina/Grail merger cases. He follows procedural matters particularly closely and is the author of the 6th Edition of Kerse and Khan, EU Anti-Trust Procedure. He was appointed a Queen’s Counsel in 2018.
  • Gera van Duijvenvoorde is advocaat in dienstbetrekking/competition counsel bij KPN en bijzonder hoogleraar Telecommunicatierecht bij de Universiteit Leiden.

Digital_Market_Act_Gera_van_Duijvenvoorde_VVM_24_November_2022.pdf

The_evolution_òf_case_law_under_Articel_102.pdf

 

De nieuwe Groepsvrijstelling voor Verticale Overeenkomsten en de nieuwe Richtsnoeren voor Verticale Restricties.

juni 27, 2022

Wij hebben een interessant programma voor u samengesteld. Eerst zal Inge Bernaerts, directeur Beleid en Strategie bij DG Concurrentie, een presentatie geven over een aantal actuele beleidsdossiers, waaronder de nieuwe Groepsvrijstelling voor Verticale Overeenkomsten en de nieuwe Richtsnoeren voor Verticale Restricties, maar ook over het ontwerp van de nieuwe Horizontale Groepsvrijstellingen en de Horizontale Richtsnoeren, de herziening van de Bekendmaking inzake de bepaling van de relevante markt en de aangekondigde evaluatie van Verordening 1/2003. Zij is graag bereid vragen uit de zaal te behandelen over deze onderwerpen.

Daarna zullen Helen Gornall (De Brauw), Pauline Kuipers (Bird&Bird) en Pablo Amador Sanchez (ACM) aan de hand van diverse stellingen een paneldiscussie met elkaar voeren over de nieuwe Groepsvrijstelling voor Verticale Overeenkomsten en de nieuwe Richtsnoeren voor Verticale Restricties. Uiteraard worden uw gedachten en vragen op prijs gesteld.

VvM Spring-bijeenkomst

april 20, 2022

Geachte leden, Het aftellen is begonnen. Nog slechts veertien dagen te gaan tot een van de mooiste VvM-bijeenkomsten van het jaar, de VvM Spring-bijeenkomst. De VvM Spring-bijeenkomst zal plaatsvinden op woensdag 20 april 2022 bij De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Het bestuur is verheugd dat Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM, wederom enthousiast heeft gereageerd op ons verzoek om met de volgende generatie mededingingsliefhebbers in debat te gaan. Voorafgaand aan het debat zal ook een Algemene Ledenvergadering plaatsvinden. Voor meer informatie verwijs ik naar bijgaande uitnodiging. Met vriendelijke groet, namens het Bestuur, Joost Fanoy Secretaris Vereniging voor Mededingingsrecht

Uitnodiging_VvM_Spring-bijenkomst_20_april_2022(20146812)

Algemene ledenvergadering

april 20, 2022

Geachte leden, Bijgaand treft u de agenda voor de Algemene ledenvergadering van 20 april 2022, die voorafgaand aan de Spring-bijeenkomst zal worden gehouden. Met vriendelijke groet, namens het Bestuur, Joost Fanoy, secretaris Vereniging voor Mededingingsrecht

 

Convocatie_ALV_d.d._20_april_2022(20146804)

2021

VvM webinar – Pharma markets and the application of competition policy in a national, European and international context

november 10, 2021

Als bestuur van onze mooie vereniging zijn wij weer vereerd u een nieuwe VvM-bijeenkomst aan te bieden met als onderwerp Pharma markets and the application of competition policy in a national, European and international context. Wij hebben Rainer Becker, afdelingshoofd van DG COMP bij de Europese Commissie bereid gevonden een uiteenzetting te geven, gevolgd door een paneldiscussie met deelname van Freek Bruggert, directie Mededinging (ACM), Tom Heideman, directie Juridische Zaken (ACM) en Ilan Akker, directie Zorg (ACM). Gezien de huidige ontwikkelingen ten aanzien van de pandemie, hebben we er voor gekozen deze bijeenkomst wederom digitaal te laten plaatsvinden en wel op 10 november a.s. van 16:00 tot 18:00 uur.

VvM webinar – Concentratiecontrole en de ACM

juni 28, 2021

Geachte leden, Graag nodigen we u uit voor een volgende, en wellicht laatste volledig, virtuele bijeenkomst van de VvM, die geheel in het teken zal staan van concentratiecontrole en de ACM. We zijn verheugd dat Martijn Snoep en Theon van Dijk, bestuursvoorzitter respectievelijk chief economist van de ACM, bereid zijn actuele ontwikkelingen te bespreken en toe te lichten. Met andere woorden: een bijeenkomst die u niet mag missen! De online bijeenkomst vindt plaats op maandag 28 juni a.s. van 15.30 tot 17.00. Met vriendelijke groet, Joost Fanoy Secretaris Vereniging voor Mededingingsrecht

2020

VvM webinar – Competition policy in its European and international context

oktober 13, 2020

Het derde webinar van de Vereniging voor Mededingingsrecht is alweer gepland en zal plaatsvinden op dinsdag 13 oktober a.s. van 16.00 tot 17.30 uur.

Het bestuur is verheugd u tijdens dit webinar een zeer interessante spreker aan te kunnen bieden: Olivier Guersent, Directeur-Generaal Mededingingsbeleid van de Europese Commissie.

Olivier Guersent zal spreken over Competition policy in its European and international context. Het webinar wordt gevuld door een vraag-en-antwoord-sessie, waarbij ingegaan zal worden op, onder meer, recente beleidsinitiatieven van de Commissie, de interplay van regulering en toezicht, de link met de Green Deal en de Digital Decade prioriteiten, de nieuwe EC consultatie over duurzaamheid en mededingingsbeleid en samenwerking binnen de ECN en ICN.

Voor de deelnemers zal er gelegenheid zijn vragen te stellen, maar schroom ook niet om eventuele vragen alvast toe te zenden.

Sprekers
O. Guersent, DG Mededingingbeleid Europese Commissie

VvM webinar – Concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken

september 8, 2020

Het tweede webinar van de Vereniging voor Mededingingsrecht zal plaatsvinden op dinsdag 8 september a.s. van 16:00 tot 18:00 uur en zal in het teken staan van de concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken van de ACM.

De concept Leidraad is op 9 juli jl. op de website van de ACM gepubliceerd en beoogt de mogelijkheden voor samenwerking tussen concurrerende bedrijven op het gebied van duurzaamheid te verruimen. Vooral voor het bereiken van klimaatdoelen, zoals vermindering van CO2- uitstoot, krijgen bedrijven meer mogelijkheden om afspraken te maken. Dat kan volgens de ACM als de voordelen voor de gehele samenleving opwegen tegen de nadelen van de mogelijke beperking van de concurrentie. Onderstaand plaatje geeft een ultrakorte samenvatting van de nieuwe benadering die de ACM voorstaat. De consultatie van de ACM loopt tot 1 oktober as.

Caroline Wolberink (Autoriteit Consument & Markt en als projectleider verantwoordelijk voor het opstellen van de concept Leidraad) en Maarten Pieter Schinkel (hoogleraar Competition Economics and Regulation, Universiteit van Amsterdam) zullen hierover het gesprek aangaan met en onder leiding van Alvaro Pliego Selie (advocaat Freshfields).

Sprekers
C. Wolberink, ACM - Presentatie [389 KB PDF]
M.P. Schinkel, UvA - Presentatie [1,066 KB PDF]
A. Pliego Selie, Freshfields - Presentatie [496 KB PDF]

VvM webinar – Mededinging en arbeid

juni 4, 2020

Werkenden en zelfstandige dienstverleners, zoals (freelance) journalisten en postbezorgers, werken in een digitaliserende samenleving waarin het belang van platforms en het gebruik van data toeneemt. In het concentratietoezicht neemt het belang van de beoordeling van de inkoopmacht toe. In recente zaken heeft de ACM aandacht besteed aan de gevolgen van voorgenomen concentraties op de positie van zelfstandigen en werkenden. Is deze aandacht terecht? Als inkoopvoordelen worden doorgegeven aan eindgebruikers levert dit toch welvaartswinst op? Anderzijds kan een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden ook nadelen met zich meebrengen, waarbij een mededingingsautoriteit een rol heeft. Of is dit toch aan de wetgever?

Arno Meijer en Kees Hellingman, beiden werkzaam bij de Autoriteit Consument & Markt, zullen ingaan op enkele recente zaken waarin een vergroting van inkoopmacht een rol speelde bij de beoordeling en de belangrijkste economisch getinte aspecten en overwegingen hierbij, en vervolgens de beoordeling van afspraken over tarieven van zzpers in het mededingingsrecht bespreken.

De ACM heeft op 26 november 2019 een leidraad over dit onderwerp gepubliceerd met haar visie op de toepassing van de Mededingingswet. Kees zal ingaan op de ontwikkelingen die tot deze leidraad hebben geleid en op de inhoud ervan. Wat is precies nieuw ten opzichte van het arrest van het Hof van Justitie in de zaak FNV Kunsten? En hoe gaat het nu verder? Hoe verhoudt de leidraad zich bijvoorbeeld tot het advies van de commissie-Borstlap, voorgenomen sociale wetgeving, de architecten-cao en uitspraken van de civiele rechter over de rechtspositie van zzpers? Gaat de Europese Commissie het voorbeeld van de ACM misschien volgen?

Sprekers
Arno Meijer en Kees Hellingman (ACM) - Presentatie [606 KB PPT]
2019

VMC VvM Studiemiddag – Disruptors reguleren, verleden en toekomst

november 29, 2019

Het Bestuur van de VvM nodigt u uit voor een gezamenlijke studiemiddag met de Vereniging voor Media- en Communicatierecht over zgn. disruptors

De technologische revolutie zet nog altijd door. Tal van industrieen worden erdoor getransformeerd en bestaande structuren worden op hun kop gezet. De disruptie die dat creeert leidde er de afgelopen jaren toe dat de vormgeving van het mededingingsbeleid en van de communicatie- en mediaregulering hoog op de agenda van de Europese Commissie stond. Nu de nieuwe Europese Commissie aan het begin staat van een nieuw mandaat van vijf jaar blikken we tijdens de studiemiddag terug en vooruit op de ontwikkelingen in Brussel. We onderzoeken ook hoe de Nederlandse overheid die ontwikkelingen vormt, en waarom.

Uitnodiging_VCM___VvM_studiemiddag_-_29_november_2019_3180438
Sprekers
Jolize Lautenbach, advocaat bij NautaDutilh
Joost Poort, universitair hoofddocent IViR
Willem Verschoor, beleidsmedewerker Ministerie Economische Zaken en Klimaat
Bart Noe, coordinerend adviseur ACM

5-7 bijeenkomst – Oneerlijke handelspraktijken, de ACM en de bescherming van burgers en bedrijven

oktober 29, 2019

Op 29 oktober 2019 zal op het kantoor van Stibbe een 5-7 bijeenkomst worden gehouden
met als onderwerp Oneerlijke handelspraktijken, de ACM en de bescherming van burgers en
bedrijven.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter ACM, zal de inleiding verzorgen en Stijn de Jong, advocaat bij Stibbe, zal vervolgens een overzicht verzorgen van de relevante wet- en regelgeving. Daarna zal met meerdere deelnemers vanuit de overheid en het bedrijfsleven een paneldiscussie plaatsvinden.

Uitnodiging_5-7_bijeenkomst_VvM_-_29_oktober_2019_met_save-the-dates_3005965
Sprekers
Martijn Snoep, bestuursvoorzitter Autoriteit Consument & Markt
Stijn de Jong, advocaat bij Stibbe - Presentatie [2,038 KB PDF]

5-7 bijeenkomst – Mededinging en digitale platforms: recente ontwikkelingen in de Europese Unie

juni 25, 2019

Graag nodigt het bestuur van de Vereniging voor Mededingingsrecht u uit voor de 5-7 bijeenkomst, met als onderwerp: Mededinging en digitale platforms: recente ontwikkelingen in de Europese Unie.

Meer informatie over de 5-7 bijeenkomst vindt u in de uitnodiging.

Uitnodiging_5-7_bijeenkomst_VvM_-_25_juni_2019_2828802
Sprekers
K. Jelgerhuis, Booking.com
J. Nothdurft, Bundeskartellamt
F. Bruggert, Autoriteit Consument en Markt
B. de Rijke, De Brauw
E. Pijnacker Hordijk, Pels Rijcken

5-7 bijeenkomst – Besluit EC inzake T-Mobile en Tele2

mei 27, 2019

Het bestuur van de Vereniging voor Mededingingsrecht nodigt u uit voor de 5-7 bijeenkomst over het besluit van de Europese Commissie in de zaak T-Mobile NL en Tele2 NL, die zal plaatsvinden op maandag 27 mei a.s. ten kantore van Jones Day, aan het Concertgebouwplein 20 te Amsterdam.
De bijeenkomst wordt voorafgegaan door een korte algemene ledenvergadering.

Meer informatie vindt u in de bijlagen.

Uitnodiging_5-7_bijeenkomst_VvM_-_27_mei_2019_2803785
Sprekers
Yvan Desmedt, Jones Day
Annemiek Wilpshaar, DG Concurrentie - Presentatie [341 KB PPTX]
Matthijs Visser, RBB Economics
Ruben Elkerbout, Stek

Algemene ledenvergadering

mei 27, 2019

Het Bestuur van de Vereniging voor Mededingingsrecht nodigt u uit te verschijnen op de Algemene ledenvergadering, die zal plaatsvinden voorafgaand aan de 5-7 bijeenkomst.

Agenda
1. Opening
2. Verslag bijeenkomsten 2018
3. Goedkeuring financiele verantwoording 2018 en decharge bestuur 2018
4. W.v.t.t.k.
5. Rondvraag
6. Sluiting

Sprekers
2018

Kerstbijeenkomst 2018

december 13, 2018

Het bestuur van de VvM nodigt u uit voor de Kerstbijeenkomst op donderdag 13 december 2018.

U bent vanaf 17.30 uur van harte welkom in De Nieuwe Liefde, aan de Da Costakade 102 te Amsterdam.
Vanaf 18.30 gaat Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de ACM, in debat met de aanwezige mededingingsliefhebbers. De bijeenkomst wordt afgesloten met een borrel en walking dinner.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de uitnodiging.

Uitnodiging_Kerstfeest_2018_2616935
Sprekers
Martijn Snoep, bestuursvoorzitter Autoriteit Consument & Markt

5-7 bijeenkomst – ‘America first’ en het Amerikaanse mededingingsbeleid

november 14, 2018

Graag nodigt het bestuur van de Vereniging voor Mededingingsrecht u uit voor de 5-7 bijeenkomst van woensdag 14 november a.s. ten kantore van Baker & McKenzie (Claude Debussylaan 54 te Amsterdam), die in het teken staat van de vraag wat ‘America first’ betekent voor het Amerikaanse mededingingsbeleid.

De bijeenkomst wordt geleid door Mark H. Hamer, partner bij Baker & McKenzie in Washington D.C.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de uitnodiging.

Uitnodiging_5-7_bijeenkomst_14_november_2018_2594124
Sprekers
Mark. H. Hamer, partner Baker & McKenzie Washington D.C.

5-7 bijeenkomst – Gun jumping in concentratiecontrolezaken

september 25, 2018

Graag nodigt het bestuur van de Vereniging voor Mededingingsrecht u uit voor de 5-7 bijeenkomst van dinsdag 25 september a.s. ten kantore van NautaDutilh te Rotterdam, die in het teken zal staan van gun jumping in concentratiecontrolezaken.

De bijeenkomst zal worden verzorgd door Simon Vande Walle, Francois Brunet en Herman Speyart.

Meer informatie over de bijeenkomst vindt u in de uitnodiging.

Uitnodiging_5-7_bijeenkomst_VvM_-_25_september_2018_2538443
Sprekers
Francois Brunet, HoganLovells Paris
Herman Speyart, NautaDutilh - Presentatie [494 KB PDF]
Simon Vande Walle, Europese Commissie - Presentatie [228 KB PDF]

5-7 bijeenkomst – Masterclass Kartelaschadeprocedures

juli 12, 2018

Het bestuur nodigt u uit voor de 5-7 bijeenkomst van donderdag 12 juli a.s. ten kantore van Houthoff (Gustav Mahlerplein 50 te Amsterdam), die in het teken zal staan van de kartelschadeprocedure.

De Masterclass zal worden verzorgd door Philip Malanczuk (NautaDutilh), Jan-Willem de Jong (BarentsKrans) en Rick Cornelissen (Houthoff), die alle drie ruime ervaring hebben met dergelijke procedures.

Uitnodiging_5-7_bijeenkomst_12_juli_2018_2463330
Sprekers
Jan-Willem de Jong, BarentsKrans - Presentatie [1,801 KB PDF]
Philip Malanczuk, NautaDutilh
Rick Cornelissen, Houthoff

ALV + 5-7 bijeenkomst – Staatssteun: ontwikkelingen vanuit Brussels en Nederlands perspectief

april 19, 2018

Het bestuur van de VvM nodigt u uit voor een volgende 5-7 bijeenkomst op 19 april aanstaande.
Het thema van deze bijeenkomst zal zijn: Staatssteun: ontwikkelingen vanuit Brussels en Nederlands perspectief.

Het bestuur is verheugd dat Ewoud Sakkers (EC), Allard Knook (Pels Rijcken) en Steven Verschuur (HvG Law) deze bijeenkomst inhoudelijk zullen verzorgen.

Voorafgaand aan de bijeenkomst zal om 16.45 een korte Algemene Leden Vergadering plaatsvinden.

Convocatie_ALV_19-04-2018_2407306
Sprekers
Ewoud Sakkers
Allard Knook
Steven Verschuur

5-7 bijeenkomst – Big data, algoritmes en de toepassing van het mededingingsrecht in de praktijk

maart 20, 2018

Het bestuur van de Vereniging voor Mededingingsrecht nodigt u graag uit voor de 5-7 bijeenkomst van 20 maart aanstaande.

Cyril Ritter (DG Concurrentie, Europese Commissie) en Martijn Snoep (De Brauw Blackstone Westbroek), zullen spreken op een bijeenkomst over big data, algoritmes en de toepassing van het mededingingsrecht in de praktijk.

Uitnodiging_5-7_bijeenkomst_20_maart_2018_2333538
Sprekers
Cyril Ritter, DG Concurrentie, Europese Commissie - Presentatie [2,298 KB PDF]
Martijn Snoep, De Brauw Blackstone Westbroek - Presentatie [1,367 KB PPTX]

VvM Symposium 2018 – Twintig jaar mededingingsrecht

februari 15, 2018

Op 1 januari 1998 werd de Mededingingswet van kracht en werd de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) operationeel. Sindsdien is er veel veranderd: het ontheffingensysteem van het kartelverbod is vervangen door een systeem van self assessment, de civiele handhaving van het mededingingsrecht is sterk toegenomen en de NMa is opgegaan in de Autoriteit Consument en Markt. Mededingingstoezicht kan daarbij niet los worden gezien van consumentenbescherming en regulering. Ook de wereld om ons heen is veranderd: door te innoveren hebben betrekkelijk nieuwe spelers een spilfunctie verkregen in de digitale maatschappij, wat vragen oproept over marktmacht en databescherming.

De Vereniging voor Mededingingsrecht wil tijdens het symposium stilstaan bij 20 jaar Mededingingswet maar vooral ook vooruitkijken. De terugblik wordt verzorgd door Marc van der Woude, Rechter bij het Gerecht van de EU te Luxemburg. Vervolgens discussiëren vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de ACM, Autoriteit Persoonsgegevens, het bedrijfsleven en de wetenschap over de toekomst van het mededingingstoezicht in Nederland. Economieverslaggever en nieuwslezer Hella Hueck treedt op als voorzitter van deze middag.

De VvM nodigt u van harte uit om u in te schrijven voor dit symposium, via de website www.roijecongressen.com, onder Inschrijven.

Graag tot ziens op 15 februari!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vereniging voor Mededingingsrecht

Uitnodiging_Symposium_2018
2017

5-7 bijeenkomst – Schikkingen in de kartelschadepraktijk

november 21, 2017

Graag nodigt het bestuur van de Vereniging voor Mededingingsrecht u uit voor de 5-7 bijeenkomst van dinsdag 21 november a.s. die volledig in het teken zal staan van de kartelschadepraktijk en dan met name de effecten en dynamiek van schikkingen. De eerste schikkingen zijn inmiddels getroffen in de verschillende zaken, maar welke effecten hebben deze schikkingen op het verdere verloop van de hoofdzaak en hoe moet worden omgegaan met vrijwaringsprocedures?

Invitatie

5-7 bijeenkomsten op 12 en 28 september 2017 – Dow-DuPont and innovation theories of harm en De Zorg

september 12, 2017

Bijgaand treft u de uitnodiging voor een tweetal VvM 5-7 bijeenkomsten, te weten op 12 september en 28 september. Voor meer informatie wordt verwezen naar bijgaande uitnodiging. De 1e bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 12 september a.s. vanaf 17.00 uur ten kantore van NautaDutilh, Beethovenstraat 400 te Amsterdam. De 2e bijeenkomst vindt plaats op donderdag 28 september a.s. vanaf 17.00 uur ten kantore van BarentsKrans, Lange Voorhout 3 te Den Haag.

Uitnodiging_5-7_bijeenkomsten_12_sept._+_28_sept._2017_2184600
Sprekers
Giulio Federico en Andrea Lofaro (op 12 september 2017)
dr. B. Broers (ACM) - (op 28 september 2017) - Presentatie [1,359 KB PPT]
mr. D.W.L.A. Schrijvershof, Maverick Advocaten (op 28 september 2017) - Presentatie [492 KB PPTX]

5-7 bijeenkomst – Economische deskundigen in mededingings- en schadezaken

juni 27, 2017

Graag nodigt het bestuur van de Vereniging voor Mededingingsrecht u uit voor de volgende VvM 5-7 bijeenkomst en wel op dinsdag 27 juni a.s. Onder leiding van Sarah Beeston zullen Jaap de Wildt (rechtbank Rotterdam), Gunnar Niels (Oxera) en Berto Winters (De Brauw Blackstone Westbroek) met elkaar en u van gedachten wisselen over de vraag hoe de rechtbanken het beste kunnen (of zouden moeten) omgaan met economische deskundigen in mededingings- en schadezaken.

Invitatie
Sprekers
Dr. Gunnar Niels (Oxera) - Presentatie [311 KB PDF]
Mr. Berto Winters (De Brauw Blackstone Westbroek) - Presentatie [213 KB PDF]

Algemene Ledenvergadering VvM

april 6, 2017

Het bestuur van de VvM roept haar leden op om aanwezig te zijn bij de Algemene Leden Vergadering op 6 april 2017 om 17 uur ten kantore van De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam. Voor de agenda verwijzen wij u naar het Convocaat.

Convocaat_ALV_VvM_6_april_2017

Masterclass – De ACM op bezoek

april 6, 2017

Het Bestuur van de VvM nodigt u uit voor de komende VvM 5-7 bijeenkomst. Dit keer een Masterclass: De ACM op bezoek. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u inzicht in de juridische en vooral ook praktische aspecten rondom een ACM-onderzoek. Wat komt allemaal aan de orde als de ACM onaangekondigd langskomt en de toezichthouders hun onderzoeksbevoegdheden inzetten?

Uitnodiging_VvM_5-7_bijeenkomst_6_april_2017
Sprekers
Karen Jelgerhuis Swildens en Wim van Es, ACM - Presentatie [178 KB PDF]