Over VvM

De Vereniging heeft ten doel het bestuderen van het mededingingsrecht in de breedste zin. De vereniging richt zich op de toepassing van het kartelrecht, het concentratietoezicht, de bepalingen inzake het misbruik maken van economische machtposities, de toepassing van het mededingingsrecht in (voorheen) gereguleerde sectoren en staatssteun. Daarnaast houdt de vereniging zich bezig met het recht inzake intellectuele eigendom en ongeoorloofde mededinging. De verenigingsactiviteiten hebben zowel betrekking op het Nederlandse en Europese recht. Met enige regelmaat wordt aandacht geschonken aan het WTO recht en ontwikkelingen in andere jurisdicties. De vereniging staat een multidisciplinaire benadering voor en schenkt aandacht aan mededingings-, administratief- en strafrechtelijke onderwerpen, alsmede aan economische onderwerpen. De vereniging beoogt de kennis van het mededingingsrecht te stimuleren en beoogt een actieve rol te spelen in de ontwikkeling van het mededingingsrecht. Daartoe organiseert de vereniging “5-7 bijeenkomsten”, studiemiddagen, seminars en andere bijeenkomsten op academisch niveau. De vereniging treedt ook regelmatig in overleg met de Nederlandse Mededingingsautoriteit over wetgevingsinitiatieven en andere relevante ontwikkelingen.

Bij de vereniging zijn meer dan 350 leden aangesloten. De leden van de vereniging zijn academici, afkomstig uit de advocatuur, de academische wereld, het bedrijfsleven en andere organisaties. Onder de leden bevinden zich zowel juristen als economen.