Association for Competition Law

Upcoming events
No events
Past events

VvM bijeenkomst 13 april 2023 om 16 uur bij Loyens & Loeff

April 13, 2023

Het bestuur van de Vereniging voor Mededingingsrecht nodigde u uit voor een “4-6 bijeenkomst” die in het teken stond van een Masterclass: “De ACM op bezoek”.

Tijdens deze bijeenkomst kreeg u inzicht in de juridische en vooral ook praktische aspecten rondom een ACM-inval. Er werd behandeld wat er allemaal aan de orde komt als de ACM onaangekondigd langskomt en de toezichthouders hun onderzoeksbevoegdheden inzetten en wat de laatste (technische) ontwikkelingen zijn. Deze bijeenkomst was vooral bedoeld voor jongere VvM-leden, maar vanzelfsprekend waren alle VvM-leden van harte welkom.

Marc Custers (advocaat, Loyens & Loeff) en Karin Schuiling (Manager bij Directie Mededinging, ACM) namen u tijdens deze masterclass mee in de ins & outs van dit thema. Zij gaven u inzicht in de juridische en vooral ook praktische aspecten rondom een ACM-inval. Daarbij gingen Marc en Karin niet alleen in op wat er gebeurt tijdens de inval, maar ook wat er voor en na de inval gebeurt. Zij bespraken dit vanuit hun eigen perspectief en betrokken hierin ook de recente jurisprudentie en ontwikkelingen.

VvM bijeenkomst 19/01 tussen 17 en 19 uur bij het College Hotel

January 19, 2023

In een periode waarin een warme woning geen vanzelfsprekendheid is en overheidsingrijpen noodzakelijk is om de betaalbaarheid te garanderen, wouden we het nieuwe jaar starten met het actuele onderwerp: Energiemarkten in beweging: een nieuwe visie op consumentenbescherming, mededinging & regulering gewenst?

 

Monique van Oers en Marinus Winters waren bereid om dit uitdagende onderwerp in te leiden. Monique van Oers, directeur Juridische Zaken ACM, stond stil  bij de leveranciersmarkt en consumentenbescherming in het licht van de huidige energiecrisis en maatregelen als vangnetregulering, toetsing van leveranciers en prijsplafonds. Hierbij kwam de vraag aan de orde hoe vrij dan wel gereguleerd deze retailmarkt moet zijn. Marinus Winters, advocaat bij Allen & Overy,  ging in op de regulering en de mededingingsrechtelijke aspecten van de groothandelsmarkten. Met alle bewegingen op deze markten dringt de uitdagende vraag zich op of een nieuwe visie op consumentenbescherming, mededinging en regulering van de energiemarkten gewenst is.

 

Presentatie_VVM_Monique_Marinus

From enforcement to regulation: the recent evolution of case law under Article 102 TFEU and the shift to regulation of digital markets through the DMA.

November 24, 2022

Er was een interessant programma samengesteld met Nicholas Kahn en Gera van Duijvenvoorde als sprekers (korte CV treft u hieronder).

  • Nicholas Khan has practised almost exclusively in the field of European law, both in private practice at the Bar in London and for many years as a member of the Legal Service of the European Commission. His experience covers a wide range of matters, including; sex discrimination, free movement of persons, the Brussels Regulation on jurisdiction, anti-dumping, State aid and competition. In recent years he has represented the Commission in many significant competition cases before the European Courts and in interventions before the English courts, including: Courage v. Crehan, the Seamless Tubes, Gas Insulated Switchgear, Power Cables and Air Freight cartels, MasterCard and the Interchange Fee damages appeals to the UK Supreme Court, Intel, the Google cases and the Illumina/Grail merger cases. He follows procedural matters particularly closely and is the author of the 6th Edition of Kerse and Khan, EU Anti-Trust Procedure. He was appointed a Queen’s Counsel in 2018.
  • Gera van Duijvenvoorde is advocaat in dienstbetrekking/competition counsel bij KPN en bijzonder hoogleraar Telecommunicatierecht bij de Universiteit Leiden.

Digital_Market_Act_Gera_van_Duijvenvoorde_VVM_24_November_2022.pdf

The_evolution_òf_case_law_under_Articel_102.pdf

 

More past events ?
Announcements

Reactie VvM op concept werkwijze NMa analoog en digitaal rechercheren

December 9, 2022
Reactie_VvM_op_concept_werkwijze_NMa_analoog_en_digitaal_rechercheren [165 KB PDF]