Association for Competition Law

Upcoming events
No events
Past events

VvM nieuwjaarsbijeenkomst 10 januari 2024

January 10, 2024
Mededinging en Sport

Graag nodigen wij u uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de Vereniging voor Mededingingsrecht op 10 januari 2024 met als thema mededingingsrecht en sport. In het bijzonder staan de drie arresten van het Hof van Justitie van de EU inzake European Superleague Company (C-333/21), International Skating Union v Commission (C-124/21 P) en Royal Antwerp Football Club (C-680/21) die op 21 december 2023 zullen worden uitgesproken op het programma. Het Hof buigt zich in deze zaken over diverse interessante rechtsvragen, waaronder over de verankering van het Europese sportmodel in het VWEU, de reikwijdte van de nevenrestricties doctrine in de sportsector en de ruimte voor eventuele sancties van regulerende instanties als UEFA en ISU. De arresten kunnen majeure gevolgen hebben voor de wijze waarop sportcompetities in Europa zijn georganiseerd. In de woorden van AG Rantos in de ESC zaak: “In de onderhavige zaak zal de toekomst van het Europese voetbal afhangen van de antwoorden die het Hof zal geven op vraagstukken die hoofdzakelijk verband houden met het mededingingsrecht en, bijkomend, de fundamentele vrijheden.”

Wij zijn verheugd dat Benoit Keane, (Advocaat gespecialiseerd in Europees recht en mededingingsrecht, met een bijzondere focus op de sportsector en tevens advocaat van UEFA in de ESC-zaak), Ben van Rompuy  (Assistant Professor of EU Competition Law bij het Europa Institute of Leiden Law School met een bijzonder focus op de sportsector) en Timo Klein (Senior Consultant bij Oxera in Amsterdam en Brussel en Assistant Professor in Competition Economics bij de Utrecht University School of Law) bereid zijn om deze arresten in een paneldiscussie met elkaar te bespreken aan de hand van diverse stellingen. Uiteraard is er voldoende ruimte om in discussie te gaan over de arresten en de door de sprekers geschetste duiding. De voertaal van de bijeenkomst zal het Engels zijn.

Wij zijn zeer dankbaar dat Allen & Overy bereid is om deze speciale bijeenkomst te hosten.

Praktische gegevens van de bijeenkomst:

Datum: 10 januari 2024
Tijdstip: inloop 15:45, bijeenkomst 16.00 – 18.00 en aansluitend een nieuwjaarsborrel
Locatie: Allen & Overy, Apollolaan 15 Amsterdam.

U kunt zich aanmelden via vvm@stek.com.

VvM bijeenkomst 30 mei 2023 om 16 uur bij NautaDutilh

May 30, 2023

Het bestuur van de Vereniging voor Mededingingsrecht nodigde u uit voor een bijeenkomst gericht op fusiecontrole. Het was ons een genoegen om u een panel van experts voor te schotelen. Julia Brockhoff, Afdelingshoofd Fusiebeleid bij de Europese Commissie, Raymond de Rooij (Manager, Directie Mededinging, ACM) en Bart de Rijke (partner bij De Brauw) bespraken op interactieve wijze onder meer de recente ontwikkelingen en toekomstperspectieven van de politiek ten aanzien van overnames. Uiteraard kwam ook het recent door de Europese Commissie gepubliceerde pakket dat beoogde fusiecontroleprocedures bij de Europese Commissie te vereenvoudigen, aan bod.

 

VvM bijeenkomst 13 april 2023 om 16 uur bij Loyens & Loeff

April 13, 2023

Het bestuur van de Vereniging voor Mededingingsrecht nodigde u uit voor een “4-6 bijeenkomst” die in het teken stond van een Masterclass: “De ACM op bezoek”.

Tijdens deze bijeenkomst kreeg u inzicht in de juridische en vooral ook praktische aspecten rondom een ACM-inval. Er werd behandeld wat er allemaal aan de orde komt als de ACM onaangekondigd langskomt en de toezichthouders hun onderzoeksbevoegdheden inzetten en wat de laatste (technische) ontwikkelingen zijn. Deze bijeenkomst was vooral bedoeld voor jongere VvM-leden, maar vanzelfsprekend waren alle VvM-leden van harte welkom.

Marc Custers (advocaat, Loyens & Loeff) en Karin Schuiling (Manager bij Directie Mededinging, ACM) namen u tijdens deze masterclass mee in de ins & outs van dit thema. Zij gaven u inzicht in de juridische en vooral ook praktische aspecten rondom een ACM-inval. Daarbij gingen Marc en Karin niet alleen in op wat er gebeurt tijdens de inval, maar ook wat er voor en na de inval gebeurt. Zij bespraken dit vanuit hun eigen perspectief en betrokken hierin ook de recente jurisprudentie en ontwikkelingen.

20230413_Presentatie_VvM_ACM

More past events ?
Announcements

Reactie VvM op concept werkwijze NMa analoog en digitaal rechercheren

December 9, 2022
Reactie_VvM_op_concept_werkwijze_NMa_analoog_en_digitaal_rechercheren [165 KB PDF]