VvM webinar – Pharma markets and the application of competition policy in a national, European and international context

Als bestuur van onze mooie vereniging zijn wij weer vereerd u een nieuwe VvM-bijeenkomst aan te bieden met als onderwerp Pharma markets and the application of competition policy in a national, European and international context. Wij hebben Rainer Becker, afdelingshoofd van DG COMP bij de Europese Commissie bereid gevonden een uiteenzetting te geven, gevolgd door een paneldiscussie met deelname van Freek Bruggert, directie Mededinging (ACM), Tom Heideman, directie Juridische Zaken (ACM) en Ilan Akker, directie Zorg (ACM). Gezien de huidige ontwikkelingen ten aanzien van de pandemie, hebben we er voor gekozen deze bijeenkomst wederom digitaal te laten plaatsvinden en wel op 10 november a.s. van 16:00 tot 18:00 uur.