VvM webinar – Concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken

Het tweede webinar van de Vereniging voor Mededingingsrecht zal plaatsvinden op dinsdag 8 september a.s. van 16:00 tot 18:00 uur en zal in het teken staan van de concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken van de ACM.

De concept Leidraad is op 9 juli jl. op de website van de ACM gepubliceerd en beoogt de mogelijkheden voor samenwerking tussen concurrerende bedrijven op het gebied van duurzaamheid te verruimen. Vooral voor het bereiken van klimaatdoelen, zoals vermindering van CO2- uitstoot, krijgen bedrijven meer mogelijkheden om afspraken te maken. Dat kan volgens de ACM als de voordelen voor de gehele samenleving opwegen tegen de nadelen van de mogelijke beperking van de concurrentie. Onderstaand plaatje geeft een ultrakorte samenvatting van de nieuwe benadering die de ACM voorstaat. De consultatie van de ACM loopt tot 1 oktober as.

Caroline Wolberink (Autoriteit Consument & Markt en als projectleider verantwoordelijk voor het opstellen van de concept Leidraad) en Maarten Pieter Schinkel (hoogleraar Competition Economics and Regulation, Universiteit van Amsterdam) zullen hierover het gesprek aangaan met en onder leiding van Alvaro Pliego Selie (advocaat Freshfields).