VvM Symposium 2018 – Twintig jaar mededingingsrecht

Op 1 januari 1998 werd de Mededingingswet van kracht en werd de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) operationeel. Sindsdien is er veel veranderd: het ontheffingensysteem van het kartelverbod is vervangen door een systeem van self assessment, de civiele handhaving van het mededingingsrecht is sterk toegenomen en de NMa is opgegaan in de Autoriteit Consument en Markt. Mededingingstoezicht kan daarbij niet los worden gezien van consumentenbescherming en regulering. Ook de wereld om ons heen is veranderd: door te innoveren hebben betrekkelijk nieuwe spelers een spilfunctie verkregen in de digitale maatschappij, wat vragen oproept over marktmacht en databescherming.

De Vereniging voor Mededingingsrecht wil tijdens het symposium stilstaan bij 20 jaar Mededingingswet maar vooral ook vooruitkijken. De terugblik wordt verzorgd door Marc van der Woude, Rechter bij het Gerecht van de EU te Luxemburg. Vervolgens discussiƫren vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de ACM, Autoriteit Persoonsgegevens, het bedrijfsleven en de wetenschap over de toekomst van het mededingingstoezicht in Nederland. Economieverslaggever en nieuwslezer Hella Hueck treedt op als voorzitter van deze middag.

De VvM nodigt u van harte uit om u in te schrijven voor dit symposium, via de website www.roijecongressen.com, onder Inschrijven.

Graag tot ziens op 15 februari!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Vereniging voor Mededingingsrecht

Uitnodiging_Symposium_2018