VvM bijeenkomst 30 mei 2023 om 16 uur bij NautaDutilh

Het bestuur van de Vereniging voor Mededingingsrecht nodigde u uit voor een bijeenkomst gericht op fusiecontrole. Het was ons een genoegen om u een panel van experts voor te schotelen. Julia Brockhoff, Afdelingshoofd Fusiebeleid bij de Europese Commissie, Raymond de Rooij (Manager, Directie Mededinging, ACM) en Bart de Rijke (partner bij De Brauw) bespraken op interactieve wijze onder meer de recente ontwikkelingen en toekomstperspectieven van de politiek ten aanzien van overnames. Uiteraard kwam ook het recent door de Europese Commissie gepubliceerde pakket dat beoogde fusiecontroleprocedures bij de Europese Commissie te vereenvoudigen, aan bod.