VvM bijeenkomst 19/01 tussen 17 en 19 uur bij het College Hotel

In een periode waarin een warme woning geen vanzelfsprekendheid is en overheidsingrijpen noodzakelijk is om de betaalbaarheid te garanderen, wouden we het nieuwe jaar starten met het actuele onderwerp: Energiemarkten in beweging: een nieuwe visie op consumentenbescherming, mededinging & regulering gewenst?

 

Monique van Oers en Marinus Winters waren bereid om dit uitdagende onderwerp in te leiden. Monique van Oers, directeur Juridische Zaken ACM, stond stil  bij de leveranciersmarkt en consumentenbescherming in het licht van de huidige energiecrisis en maatregelen als vangnetregulering, toetsing van leveranciers en prijsplafonds. Hierbij kwam de vraag aan de orde hoe vrij dan wel gereguleerd deze retailmarkt moet zijn. Marinus Winters, advocaat bij Allen & Overy,  ging in op de regulering en de mededingingsrechtelijke aspecten van de groothandelsmarkten. Met alle bewegingen op deze markten dringt de uitdagende vraag zich op of een nieuwe visie op consumentenbescherming, mededinging en regulering van de energiemarkten gewenst is.

 

Presentatie_VVM_Monique_Marinus