VvM bijeenkomst 13 april 2023 om 16 uur bij Loyens & Loeff

Het bestuur van de Vereniging voor Mededingingsrecht nodigde u uit voor een “4-6 bijeenkomst” die in het teken stond van een Masterclass: “De ACM op bezoek”.

Tijdens deze bijeenkomst kreeg u inzicht in de juridische en vooral ook praktische aspecten rondom een ACM-inval. Er werd behandeld wat er allemaal aan de orde komt als de ACM onaangekondigd langskomt en de toezichthouders hun onderzoeksbevoegdheden inzetten en wat de laatste (technische) ontwikkelingen zijn. Deze bijeenkomst was vooral bedoeld voor jongere VvM-leden, maar vanzelfsprekend waren alle VvM-leden van harte welkom.

Marc Custers (advocaat, Loyens & Loeff) en Karin Schuiling (Manager bij Directie Mededinging, ACM) namen u tijdens deze masterclass mee in de ins & outs van dit thema. Zij gaven u inzicht in de juridische en vooral ook praktische aspecten rondom een ACM-inval. Daarbij gingen Marc en Karin niet alleen in op wat er gebeurt tijdens de inval, maar ook wat er voor en na de inval gebeurt. Zij bespraken dit vanuit hun eigen perspectief en betrokken hierin ook de recente jurisprudentie en ontwikkelingen.

20230413_Presentatie_VvM_ACM