Algemene ledenvergadering

Het Bestuur van de Vereniging voor Mededingingsrecht nodigt u uit te verschijnen op de Algemene ledenvergadering, die zal plaatsvinden voorafgaand aan de 5-7 bijeenkomst.

Agenda
1. Opening
2. Verslag bijeenkomsten 2018
3. Goedkeuring financiele verantwoording 2018 en decharge bestuur 2018
4. W.v.t.t.k.
5. Rondvraag
6. Sluiting

Sprekers: