Algemene Ledenvergadering VvM

Het bestuur van de VvM roept haar leden op om aanwezig te zijn bij de Algemene Leden Vergadering op 6 april 2017 om 17 uur ten kantore van De Brauw Blackstone Westbroek te Amsterdam. Voor de agenda verwijzen wij u naar het Convocaat.

Convocaat_ALV_VvM_6_april_2017