Algemene ledenvergadering

Geachte leden, Bijgaand treft u de agenda voor de Algemene ledenvergadering van 20 april 2022, die voorafgaand aan de Spring-bijeenkomst zal worden gehouden. Met vriendelijke groet, namens het Bestuur, Joost Fanoy, secretaris Vereniging voor Mededingingsrecht

 

Convocatie_ALV_d.d._20_april_2022(20146804)