Lidmaatschap

Vereniging voor Mededingingsrecht

Vul dit formulier in om je aan te melden als nieuw lid
   
Initialen            M V
Achternaam
Titulatuur
Organisatie/Bedrijf
Postbus of Postadres
Postcode, Plaats
Telefoon  
E-mail
Specialisme
   

geeft zich hierbij op als:

lid van de Vereniging voor Mededingingsrecht en zal de jaarlijkse contributie, thans vastgesteld op € 45, voldoen op reknr. 21.30.36.339, ABN Amro Bank , o.v.v. zijn/haar naam.

N.B.: Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een kalenderjaar (1 januari t/ 31 december) en wordt daarna stilzwijgend verlengd. Indien u uw lidmaatschap wilt opzeggen, dient u dit schriftelijk vóór 31 december te melden.

 

© digitalink.be

Vul de anti-spam code in:

 
Over VvM Contacteer ons Bestuur About VvM Contact us Board