Agenda

 

Mededelingen

Geen opkomende evenementen.

Overzicht evenementen

10 November, 2021
VvM webinar - Pharma markets and the application of competition policy in a national, European and international context
Onderwerp:
Als bestuur van onze mooie vereniging zijn wij weer vereerd u een nieuwe VvM-bijeenkomst aan te bieden met als onderwerp Pharma markets and the application of competition policy in a national, European and international context.

Wij hebben Rainer Becker, afdelingshoofd van DG COMP bij de Europese Commissie bereid gevonden een uiteenzetting te geven, gevolgd door een paneldiscussie met deelname van Freek Bruggert, directie Mededinging (ACM), Tom Heideman, directie Juridische Zaken (ACM) en Ilan Akker, directie Zorg (ACM).

Gezien de huidige ontwikkelingen ten aanzien van de pandemie, hebben we er voor gekozen deze bijeenkomst wederom digitaal te laten plaatsvinden en wel op 10 november a.s. van 16:00 tot 18:00 uur.
Sprekers:
13 October, 2020
VvM webinar - Competition policy in its European and international context
Onderwerp:
Het derde webinar van de Vereniging voor Mededingingsrecht is alweer gepland en zal plaatsvinden op dinsdag 13 oktober a.s. van 16.00 tot 17.30 uur.

Het bestuur is verheugd u tijdens dit webinar een zeer interessante spreker aan te kunnen bieden: Olivier Guersent, Directeur-Generaal Mededingingsbeleid van de Europese Commissie.

Olivier Guersent zal spreken over Competition policy in its European and international context. Het webinar wordt gevuld door een vraag-en-antwoord-sessie, waarbij ingegaan zal worden op, onder meer, recente beleidsinitiatieven van de Commissie, de interplay van regulering en toezicht, de link met de Green Deal en de Digital Decade prioriteiten, de nieuwe EC consultatie over duurzaamheid en mededingingsbeleid en samenwerking binnen de ECN en ICN.

Voor de deelnemers zal er gelegenheid zijn vragen te stellen, maar schroom ook niet om eventuele vragen alvast toe te zenden.
Sprekers:
8 September, 2020
VvM webinar - Concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken
Onderwerp:
Het tweede webinar van de Vereniging voor Mededingingsrecht zal plaatsvinden op dinsdag 8 september a.s. van 16:00 tot 18:00 uur en zal in het teken staan van de concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken van de ACM.

De concept Leidraad is op 9 juli jl. op de website van de ACM gepubliceerd en beoogt de mogelijkheden voor samenwerking tussen concurrerende bedrijven op het gebied van duurzaamheid te verruimen. Vooral voor het bereiken van klimaatdoelen, zoals vermindering van CO2- uitstoot, krijgen bedrijven meer mogelijkheden om afspraken te maken. Dat kan volgens de ACM als de voordelen voor de gehele samenleving opwegen tegen de nadelen van de mogelijke beperking van de concurrentie. Onderstaand plaatje geeft een ultrakorte samenvatting van de nieuwe benadering die de ACM voorstaat. De consultatie van de ACM loopt tot 1 oktober as.

Caroline Wolberink (Autoriteit Consument & Markt en als projectleider verantwoordelijk voor het opstellen van de concept Leidraad) en Maarten Pieter Schinkel (hoogleraar Competition Economics and Regulation, Universiteit van Amsterdam) zullen hierover het gesprek aangaan met en onder leiding van Alvaro Pliego Selie (advocaat Freshfields).
Sprekers:
A. Pliego Selie, Freshfields - Presentation  [496 KB PDF]
C. Wolberink, ACM - Presentation  [389 KB PDF]
M.P. Schinkel, UvA - Presentation  [1,066 KB PDF]
 

Geen mededelingen.

promotieonderzoek SEO op het gebied van mededingingseconomie
ICC seminar 23 juni 2016
Het bestuur van de VvM brengt graag het volgende seminar onder uw aandacht.
ICC seminar mededinging, corruptie en het persoonlijke risico voor bestuurders en leidinggevenden op 23 juni 2016 (8.30 - 12.00) in Den Haag.
Sprekers: o.a. Sven Dumoulin (AkzoNobel) en Robbert de Bree (Wladimiroff).
Voor het programma en overige informatie verwijzen wij u naar icc.nl.

11e internationale Ascola congres
Het Bestuur van de VvM brengt graag ingesloten uitnodiging van het Europa Instituut van de Universiteit Leiden en de Academic Society of Competition Law (ASCOLA) onder uw aandacht.
Zij organiseren dit jaar het 11e internationale Ascola congres. Het hoofdthema is The role(s) of innovation in competition analysis.
De conferentie zal plaatsvinden in de Academie en het Kamerlingh Onnesgebouw van donderdag 30 juni tot en met zaterdag 2 juli 2016.

International conference Boosting the Enforcement of EU Competition Law at Domestic Level
Het Bestuur van de VvM wil graag de volgende conferentie onder uw aandacht brengen:
The international conference Boosting the Enforcement of EU Competition Law at Domestic Level.
Deze conferentie vindt plaats op 3 juni 2016 aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
De uitnodiging en het programma treft u hierbij aan.
Het Bestuur van de VvM kan deze conferentie van harte bij u aanbevelen.

Bijeenkomst JongACM Private Enforcement op 11 februari 2016 bij ACM
Het Bestuur van de VvM maakt u attent op ingesloten uitnodiging van JongACM voor een bijeenkomst Private Enforcement op 11 februari 2016 vanaf 17:30 uur ten kantore van ACM.
Het bestuur kan deze bijeenkomst van harte aanbevelen bij alle VvM leden die jong zijn of zich nog jong voelen.

Jaarlijkse Symposium Intellectuele Eigendom
Het Bestuur van de VvM vestigt graag uw aandacht op het volgende.
Woensdag 16 maart 2016 vindt het jaarlijkse Symposium Intellectuele Eigendom plaats in Zeist.
Dit symposium wordt georganiseerd door de Vereniging voor Intellectuele Eigendom (AIPPI Nederland) in samenwerking met LES Benelux en VvA.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de uitnodiging.

VvM film Pioniers van het Mededingingsrecht
De VvM film Pioniers van het Mededingingsrecht welke film is getoond tijdens de VvM Kerstbijeenkomst op 10 december 2015 is ook te zien op YouTube: youtu.be -3BnEnqMWrE

5-7 bijeenkomst 15-10-2015
De consultatie over het wetsvoorstel Implementatiewet privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht (Kartelschaderichtlijn).

2014-03-15 Reactie VvM op ACM Agenda 2014-2015
2012-07-13 Bijdrage VvM Wetsvoorstel stroomlijning markttoezicht ACM
2012-07-13 Bijdrage VvM consultatie Wetsvoorstel stroomlijning markttoezicht ACM
2011-09-22 LIDC individueel lidmaatschap
2010-02-12 Reactie VvM op concept werkwijze NMa analoog en digitaal rechercheren
Over VvM Contacteer ons Bestuur About VvM Contact us Board